TETKİKLERİMİZ

ENDOSKOPİ

KOLONOSKOPİ

RENKLİ DOPPLER USG

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)

Bilgisayarlı Tomografi (BT)

MAMOGRAFİ

EFORLU EKG

TANSİYON HOLTER

RİTİM HOLTER

Elektromiyografi (EMG)

Elektroensefalografi (EEG )

KEMİK ÖLÇÜM

Solunum Fonksiyonel Testi (SFT)

İşitme Testi ( Odyometri )

WhatsApp chat
Web Tasarım webgrafik35.com & TCO İnternet Hizmetleri